Konference den 2. december 2019

Konferencer og messer Konference om rekruttering og kompetencer i sundheds- og ældresektoren

D. 21. januar 2020

Konferencer og messer KL's Sundhedskonference 2020

I FOKUS

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

MIT KL