I FOKUS

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

Arrangementer - KL's Sundheds- og Socialpolitik

Sæt allerede nu X i kalenderen!

2020

Klogere og stærkere efter COVID-19 
Vælg enkelte events eller alle
7 datoer

Fælles læring i arbejdet for et stærkt sundheds- og hygiejneberedskab
Vælg mellem et eller begge webinarer
1. + 22. oktober

KL's konference om Udsatte Børn & Unge 
5. oktober

KLSOCIAL 2020
tidligere kaldt ”Handicap- og Psykiatri” 
18. november - Det er muligt at købe link efter afholdelse!

Livssituationer og overgange i alderdommen
Vælg mellem enkelte eller alle livestream events
5 datoer

Delegerede sundhedsfaglige opgaver
 
Har du styr på reglerne for, hvordan sundhedsopgaverne i din kommune skal løses?
3. december


2021

Borgerinddragelse på handicapområdet
Liveevent-serie om at styrke tillid og borgerinddragelse på handicapområdet - hvad er næste skridt?
Vælg enkelte events eller alle
4 datoer

KL's Sundhedskonference
19. januar

KL's Rusmiddelkonference
24. marts

KL's Sundheds- og Socialpolitiske Forum
6.-7. maj

KL's Ældrekonference
21. september

KLSOCIAL 2021
-tidligere kaldt ”KL's Handicap- og Psykiatrikonference”
24. november 2021

MIT KL