Kommunale opgaver Sundhed og ældre

Sundhedspleje

Kommunerne er i følge Sundhedsloven forpligtet til at tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Information om den kommunale sundhedstjeneste

Her på siden kan du læse mere om den kommunale sundhedspleje. Du kan foruden aktuelle nyheder på området bl.a. læse mere om Børnedatabasen, tilgå relevante blanketter og vejledninger samt KL's udspil og holdningsnotater her

 • PDF

  Udspil Sammen om sundhed 2015

 • PDF

  Nøgletal - De udsatte børn 2018

 • PDF

  Udspil - Forebyggelse for fremtiden 2018

 • PDF

  Holdningsnotat - Fremtidens Sundhedspleje 2016

 • PDF

  Udspil De udsatte børn - Fremtiden er deres 2015

Blanketter

Nedenfor finder du blanketter vedrørende sundhedstjenesten

Børnedatabasen

Børnedatabasen indsamler alle informationer fra helbreds- og funktionsundersøgelser som er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser foretages i barnets første leveår af sundhedsplejersker i eget hjem, hvorefter barnet i sin undervisningspligtige alder, bliver undersøgt i følge bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger. Du kan læse mere om børnedatabasen og finde links til hjemmesiden på undersiden nedenfor.  

×

Log ind