Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse.

Ugerne fordeler sig på:

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted

  • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis

  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen.

I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis. 

×

Log ind