Kommunale opgaver Sundhed og ældre

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

KL har i samarbejde med Professionshøjskolerne og Sundhedsstyrelsen iværksat en specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Kommunerne udbyder i samarbejde med professionshøjskolerne Sundhedsstyrelsens specialuddannelse i borgernær sygepleje. På denne side kan du finde information om specialuddannelsen. Siden opdateres løbende med de nyeste versioner af alle dokumenter, der vedrører uddannelsen.

Du kan se den godkendte nationale uddannelsesordning, samt vejledning vedr. specialuddannelsen til borgernær sygepleje i nedenstående pdf. 

 • PDF

  Uddannelsesordning-borgernærsygepleje

Sygeplejersker med specialuddannelsen kan

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb

 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb

 • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde

 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

 

Uddannelsens indhold

 Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

 • kliniske kompetencer - fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang

 • organisatoriske kompetencer - fokus på forløb på tværs af sektorer

 • kvalitetsarbejde - fokus på forankring af ny viden og implementering.

Længde og opbygning

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse.

Ugerne fordeler sig på:

 • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted

 • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis

 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen.

I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis. 

Optagelseskrav

For at blive optaget og gennemføre specialuddannelsen, skal du have

 • bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende

 • dansk autorisation som sygeplejerske

 • mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje og almen sygepleje)

 • aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under.

Tilmelding til specialuddannelse i borgernær sygepleje 2023

Ansøgningsfrister 

Det er nu muligt at tilmelde dig hold 6. Der er 5 forskellige steder i landet, hvor uddannelsen tilbydes, som er fordelt imellem de 5 regioner. Du kan læse mere nedenfor om dem hver især. 

Københavns professionshøjskole:

Næste hold starter den 5. september 2023

Tilmeldingsfristen er den 23. juni 2023

Læs mere her: Specialuddannelse i borgernær sygepleje - Københavns Professionshøjskole (kp.dk)

VIA University College:

Næste hold starter i uge 36, september 2023

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.

Læs mere her: Specialuddannelse i borgernær sygepleje | VIA

UC Syd og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole:

Næste hold starter den 4. september 2023

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.

Læs mere her: Specialuddannelsen i borgernær sygepleje | UC SYD

Læs mere her: Specialuddannelsen i borgernær sygepleje - kursus | UCL

UC Nord:

Næste hold starter den 4. september 2023

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.

Læs mere her: Tilmelding til specialuddannelsen i borgernær sygepleje (ucn.dk)

Absalon: 

Næste hold starter i uge 36, september 2023

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.

Specialuddannelse i borgernær sygepleje | Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Tidsplan for hold 5

Vedlagt er forløb for hold 5.

Tidsplan for hold 6

Vedlagt er forløb for hold 6, som starter op i uge 36 2023.

 • PDF

  Forløb 2023-2024 hold 6 til specialuddannelsen i borgernær sygepleje.pdf

KL's vejledning til uddannelsen

I KL’s vejledning kan du læse mere om uddannelsen, herunder mere om ansvarsområder for vejleder og uddannelsesansvarlig.

 • PDF

  KL's vejledning, opdateret oktober 20.pdf

Ansvarsområder

Professionshøjskolerne, kommunerne, ankerkommunerne og regionerne samt almen praksis er alle aktører i specialuddannelsen. Se i vedhæftede, hvem der har hvilket ansvar i forhold til specialuddannelsen.

 • PDF

  Nationale rammer omkring specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Individuel specialuddannelsesplan (ISUP)

Den individuelle uddannelsesplan (ISUP) skal udfyldes af kursist og vejleder/ansættelsesstedet.

 • PDF

  Lokal ISUP Individuel specialuddannelsesplan

 • PDF

  ISUP uddannelsesafsnit 2 og 3

 • PDF

  Individuel specialuddannelsesplan.pdf

Specialuddannelsesplan (SUP)

Specialuddannelsesplanen (SUP) beskriver, hvordan specialuddannelsen i borgernær sygepleje er tilrettelagt (teori, klinik, pensum osv.). SUP’en udmønter således specialuddannelsens uddannelsesordning, som du også kan finde her på siden.

 • PDF

  Specialuddannelsesplan SUP uddannelsesafsnit 1, Hold 5.pdf

 • PDF

  Specialuddannelsesplan SUP uddannelsesafsnit 2 og 3, Hold 5.pdf

Godkendelse af intern klinik (i kommunen)

Danske Professionshøjskoler har udarbejdet to skemaer til godkendelse af henholdsvis intern klinik i første uddannelsesperiode og anden og tredje uddannelsesperioder. De skal sendes underskrevet til professionshøjskolen.

Samtidig er der udarbejdet et skema, som kommunen kan bruge i vurderingen af om kursisten har bestået/fået godkendt den interne klinik.

 • DOCX

  Skema til professionshøjskolerne uddannelsesafsnit 1

 • DOCX

  Skema til professionshøjskolerne uddannelsesafsnit 2

 • PDF

  Hjælp til vurdering af om kursisten har bestået-fået godkendt intern klinik

Informationsmateriale til sygehuse og psykiatriske tilbud om ekstern klinik i specialuddannelsen

Specialuddannelsen består af 6 ugers ekstern klinik i henholdsvis almen praksis og sygehus/psykiatri. I informationsfolderen kan du som eksternt uddannelsessted få mere information om specialuddannelses indhold samt også rammerne for den eksterne klinik.

 • PDF

  Specialuddannelse i borgernaer sygepleje, Informationi til sygehuse og psykiatri.pdf

Praktikophold i almen praksis i forbindelse med specialuddannelsen i borgernær sygepleje

 • PDF

  Forlænget praktikaftale - en læge tæt på dig.pdf

Kriterier for afsluttende prøve

 • PDF

  Kriterier for afsluttende prøve.pdf

Kvalitativ evaluering af specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Kvalitativ evaluering af uddannelsen fra 2020:

Du kan her læse den samlede evaluering:

 • PDF

  Evaluering 2020 - Specialuddannelsen i borgernær sygepleje.pdf

Bilag til ovenstående: 

Evaluering fra hold 4 i 2022:

Du kan her læse den kvalitative evaluering udført af hold 4

 • PDF

  Samlet evaluering afsluttende hold 4 hele landet, Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje (2022).pdf (1)

×

Log ind