Sundhed og ældre Praksisområder

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne har myndighedsansvar for den vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi. Regionerne har myndighedsansvar for den almene fysio- og ridefysioterapi med tilskud.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap og personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

I 2017 fik ca.  personer med varigt svært fysisk handicap og med progressiv sygdom vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi beløber sig til knap 1 mia. kr. årligt (2017).

Kommunerne overtog den 1. august 2008 ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi. Regionen har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud og almen ridefysioterapi.

Seneste aftale om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Overenskomst indgået med Danske Fysioterapeuter

Den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi reguleres af den overenskomst som kommunerne og regionerne i Regionernes Lønnings- og Taksnævn indgår med Danske Fysioterapeuter.

De gældende overenskomster

De gældende overenskomster kan altid findes her på okportalen

  • PDF

    Overenskomst vederlagsfri fysioterapi

  • PDF

    Overenskomst om vederlagsfri ridefysioterapi

×

Log ind