Sundhed og ældre Praksisområder

Tandpleje

Som følge af Sundhedsloven skal kommunerne tilbyde børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Informationer om den kommunale tandpleje

Her på siden kan du læse mere om den kommunale tandpleje. Du kan foruden aktuelle nyheder og høringssvar tilgå relevante KL-udspil, læse Sundhedsstyrelsens 'Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje', samt tilgå blanketter og overenskomster med relevans for området.

 

Status på implementering af socialtandplejeordningen

Med Finansloven 2020 blev det besluttet at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere i samfundet gennem en socialtandplejeordningen. Den primære målgruppe for ordningen er gadehjemløse, som ofte er udfordrede af dårlig mundsundhed og som af mange forskellige grunde kan have vanskeligt ved at benytte sig at de øvrige tandplejeordninger. En del kommuner har gennem flere år med stor succes haft tilbud særligt målrettet denne gruppe af borgere. At blive smertefri og kunne bruge sit tandsæt til både at spise og smile gør en kæmpe forskel. Disse indsatser har været finansierede af satspuljemidler og har reelt manglet en hjemmel i sundhedsloven.

Socialtandplejeordningen trådte i kraft den 1. juli 2020 og KL følger implementeringen af ordningen efter aftale med Sundhedsministeriet. Den første status er blevet udarbejdet i efterår 2021/vinter 2022 og følger indsatsen i dens første leveår. Læs statusrapporten herunder: 

  • PDF

    Status på implementering af socialtandplejeordningen.pdf

 

Honorartabeller BUT- og omsorgsoverenskomsterne pr. 1. oktober 2022

 

Overenskomster

  • PDF

    Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger

  • PDF

    Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger

×

Log ind