Sundhed og ældre Patientsikkerhed

I sikre hænder

Projekt I sikre hænder har vist flotte resultater i de første fem projektkommuner, og er i 2016 blevet spredt til yderligere 13 kommuner. Kommunerne skal via projektet reducere tryksår, medicinfejl og andre utilsigtede hændelser på plejecentre og i hjemmeplejen.

Hvad er I sikre hænder?

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet I sikre hænder. Ambitionen med I sikre hænder er, at kommunale plejecentre og hjemmeplejen reducerer antallet af utilsigtede hændelser som tryksår og medicinfejl. Det sker ved, at de sundhedsprofessionelle får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

18 kommuner er "I sikre hænder"

I sikre hænder startede i 5 kommuner i 2013, og i 2016 gik yderligere 13 kommuner videre med at sprede de gode erfaringer. Ønsker du at følge udviklingen og læse mere om projektet, kan dette gøres på projektets hjemmeside.

Flotte resultater

Projekt I sikre hænder har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl, der kræver lægekontakt på plejehjem og i hjemmeplejen. Samtidig får personalet redskaber og kompetencer til at arbejde systematisk med forbedringer.

Forbedringsmodellen

I sikre hænder arbejder efter forbedringsmodellen i deres kvalitetsarbejde. Forbedringsmodellen er en særlig metode, hvormed der enkelt og systematisk kan afprøves små forbedringer, for at se om de har en effekt.

Region Hovedstaden tilbyder gratis e-læringskurser i forbedringsmodellen.

×

Log ind