Kommunale opgaver Sundhed og ældre

KIK - Kvalitet i kommunerne

KIK er en indsats, der har til formål at understøtte kommunerne i aktivt at anvende data til kvalitetsudvikling samt at styrke datakvaliteten på sundheds- og ældreområdet.

Hvorfor KIK?

Med indførelsen af en række tværgående datainitiativer er kommunerne godt i gang med at sikre et solidt grundlag for at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling. Der blev med økonomiaftalen 2023 afsat penge til kommunernes etablering af en indsats, der skal underbygge det videre arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling i kommunerne. Indsatsen er igangsat med inspiration fra lignende initiativ i almen praksis (KIAP). Der er et stort potentiale i at skabe et fælleskommunalt ståsted i kvalitetsdagsordenen, at kunne lære af hinanden og at angribe ensartede kvalitetsproblematikker i fællesskab. Afsættet for KIK er, at det skal være nemmere for alle kommuner at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling. 

KIK er forankret i KL's Center for Sundhed og Ældre. Indsatsen er opstartet i 2023, og vil løbe indtil 2028.

I første halvår af 2023 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med formålet om at afdække, hvilke udfordringer og behov, kommunerne har i arbejdet med datadrevet kvalitetsudvikling.

Du vil løbende kunne følge med i initiativer på hjemmesiden.

 

Information om og input til KIK

 

Arrangement

Nyhedsbrev: Kvalitet i Kommunerne (KIK)

 Hvis du har input til, hvor der er behov for indsatser, viden eller anden bistand i forbindelse med kvalitetsdagsordenen på sundheds- og ældreområdet i kommunerne, så skriv ligeledes meget gerne til: mesa@kl.dk

×

Log ind