Kommunale opgaver Sundhed og ældre

Genoptræning og vedligeholdelses-træning

Kommunerne har ansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning med videre efter serviceloven, genoptræning efter indlæggelse efter sundhedsloven og den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Genoptræning

Formålet med genoptræning er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så patienten kan vende tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.

Vejledning

Her kan du læse om vejledningen for genoptræning

Frit valg til genoptræning

Borgere udskrevet med en genoptræningsplan skal tilbydes frit valg ved privatleverandør efter 7 kalenderdage

Loven om udvidet frit valg til genoptræning betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde borgeren genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

KL har overdraget opgaven med at indgå aftaler med de private leverandører til FritValgService A/S, og oplysninger om det udvidede frie valg til genoptræning kan findes på hjemmesiderne fritvalgservice og mingenoptræning.

 

 

 

 

×

Log ind