Sundhed og ældre Forebyggelse for fremtiden

KL's forebyggelsespris 2023

Vi har nu åbnet for indstillingerne. De tre finalister og vinderen af prisen bliver præsenteret på KL’s Social og sundhedspolitisk Forum i 11.-12. maj 2023. Vi ønsker med KL’s Forebyggelsespris at synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man lykkes med sundhedsfremme og forebyggelse.

Arrangement

Konferencer og messer KL's forebyggelsespris 2023

KL's forebyggelsespris 2023

De fleste borgere er sunde og raske og har gode leveår. Alligevel viser både forskning og praksis, at mennesker i sårbare eller udsatte positioner har forhøjet risiko for en række sundhedsmæssige problemer. Risikoen øges under en række belastende livsomstændigheder som fx dårlige familieforhold, ledighed, fattigdom, dårlige sociale relationer, ringe boligforhold samt sundhedsskadeligt forbrug af tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og usund kost. Det har omkostninger for det enkelte menneske og pårørende, ligesom det har stor betydning for efterspørgslen af indsatser i kommuner og i det regionale sundhedsvæsen. Heldigvis kan meget forebygges.

Der kan i 2023 indstilles indsatser i kommuner, der bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner. Indsatserne må meget  gerne involvere samarbejdspartnere på tværs af fx sundhedsområdet, socialområdet, almenområdet og kultur- og fritidsområdet.

Eksempler på indsatser er:

  • Helhedsorienterede indsatser til familier i sårbare eller udsatte positioner, der – eventuelt som et af flere mål - kan fremme borgerens sundhed eller forebygge sygdom
  • Forebyggelse af sundhedsskadeligt forbrug af tobak, alkohol og usund kost blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner, fx særlig målrettede indsatser
  • Styrkede deltagelsesmuligheder og brobygning mellem kommunale tilbud og civilsamfund for bl.a. at fremme mental sundhed blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner

Der skal være tale om en kommunal indsats, men andre aktører kan være involverede (andre kommuner, organisationer, foreninger m.v.)

Vurdering af indstillinger

Vurderingen af KL’s Forebyggelsespris 2023 vil blive baseret på, om:

  • Indsatsen bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom hos borgerne i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen står på et solidt vidensgrundlag i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen er velafprøvet og implementeret som en fast del af den kommunale opgaveløsning. Helt nye projekter skal være vidensbaserede og vise gode foreløbige resultater for at komme i betragtning
  • Indsatsen har spredningspotentiale til andre kommuner. Det er en fordel, hvis I kan beskrive eventuelle særlige betingelser, der skal være gældende for at implementere indsatsen med succes, fx kompetencer hos medarbejderne, samarbejde på tværs i kommunen eller med andre aktører, inddragelse af borgerne eller andet

Hvordan indstiller kommunen en indsats til KLs Forebyggelsespris 2023

Øverst på denne side findes arrangementet. Når du trykker tilmeld, linkes du videre til mere info om indstillingsprocedure. Her findes også indstillings-skabelon, beskrivelse af kriterierne for bedømmelse af indstillingerne og andre praktiske informationer. Du kan også klikke dig direkte videre til guiden for indstilling her.

Vigtige tidsfrister

Den 26. januar 2023 åbner vi for indstilling, og den 21. marts 2023 kl. 12.00 er sidste deadline for at sende indstillinger til prisen.

 

Kontaktpersoner: Hvis I har spørgsmål til prisen eller praktiske spørgsmål i forhold til indstillingen, er I velkomne til at kontakte: Nina Svendsen på telefon 3370 3832 og mail nisv@kl.dk (praktisk ift. ansøgning) eller for fagligt indhold: Lisbeth Holm Olsen på telefon 33703834 og mail llo@kl.dk

×

Log ind