Sundhed og ældre Forebyggelse for fremtiden

KL's Forebyggelsespris 2023

Ved KL’s Social og sundhedspolitiske forum d. 11.-12. maj 2023 blev KL’s forebyggelsespris uddelt til den bedste kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Det blev Høje-Taastrup Kommune og deres kommunale tiltag 'Familiens Hus', der vandt KL’s Forebyggelsespris 2023.

KL's forebyggelsespris 2023

De fleste borgere er sunde og raske og har gode leveår. Alligevel viser både forskning og praksis, at mennesker i sårbare eller udsatte positioner har forhøjet risiko for en række sundhedsmæssige problemer. Risikoen øges under en række belastende livsomstændigheder som fx dårlige familieforhold, ledighed, fattigdom, dårlige sociale relationer, ringe boligforhold samt sundhedsskadeligt forbrug af tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og usund kost. Det har omkostninger for det enkelte menneske og pårørende, ligesom det har stor betydning for efterspørgslen af indsatser i kommuner og i det regionale sundhedsvæsen. Heldigvis kan meget forebygges.

Formål 

Vi ønsker med KL’s Forebyggelsespris at synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man lykkes med sundhedsfremme og forebyggelse.

Vurdering af indstillinger

Vurderingen af KL’s Forebyggelsespris 2023 blev baseret på, om:

  • Indsatsen bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom hos borgerne i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen står på et solidt vidensgrundlag i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom blandt borgere i sårbare eller udsatte positioner
  • Indsatsen er velafprøvet og implementeret som en fast del af den kommunale opgaveløsning. Helt nye projekter skal være vidensbaserede og vise gode foreløbige resultater for at komme i betragtning
  • Indsatsen har spredningspotentiale til andre kommuner. Det er en fordel, hvis I kan beskrive eventuelle særlige betingelser, der skal være gældende for at implementere indsatsen med succes, fx kompetencer hos medarbejderne, samarbejde på tværs i kommunen eller med andre aktører, inddragelse af borgerne eller andet

Vinderen af KL's Forebyggelsespris 2023

Det blev Høje-Taastrup Kommune og deres kommunale tiltag 'Familiens Hus', der vandt KL’s Forebyggelsespris 2023. Høje-Taastrups 'Familiens Hus' har haft stor betydning for sundheden hos familier og børn i sårbare positioner og er et stærkt lokalt forankret hus, som kommer helt tæt på familierne.

”Det forebyggende arbejde fylder rigtig meget i kommunerne, det er tydeligt at se i de rigtig stærke indstillinger, som vi har fået i år. 'Familiens Hus' i Høje-Taastrup vinder, fordi indsatserne i huset bygger på den bedste viden, og der er et velfungerende tværfagligt samarbejde og også tæt samarbejde med civilsamfundet. Derudover er indsatsen blevet udvidet til alle familier, hvilket også er rigtig godt. Når der er tale om et tilbud til alle, får vi også dem med, der har mest brug for det. Mange vil hellere være i et tilbud for alle end et kun for ’særligt sårbare’,” siger medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Pernille Beckman, og fortsætter:

”Familiens Hus har gjort sig erfaringer, der kan inspirere andre kommuner, der har eller ønsker lignende indsats.”

De to øvrige finalister var mandegrupper 65+ ’Vi Løfter i flok’ fra Horsens Kommune og 'Røgfri Sammen' fra Nyborg Kommune, som begge arbejder med målgrupper, der ellers er svære at nå, men som her lykkes med gode resultater.

×

Log ind