Sundhed og ældre Forebyggelse for fremtiden

KL's Forebyggelsespris 2022

KL's Sundheds- og Ældreudvalg uddeler igen i år KL's forebyggelsespris. Prisen kårer den bedste kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Vinderen af prisen bliver kåret på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022 den 24.-25. maj.

KL’s Forebyggelsespris blev etableret i 2019 og har til formål at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt. Forebyggelsesprisen er derved med til at skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes og har vist en positiv effekt.

Hvilke indsatser kunne indstilles til KL’s Forebyggelsespris 2022?

Det var muligt at indstille indsatser, der bidrager til at skabe sunde rammer for borgernes liv og/eller forebygge sygdom, og som ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Forebyggelse for fremtiden:

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
  • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Der skulle være tale om en kommunal indsats, men andre aktører kunne også være involveret (andre kommuner eller offentlige organisationer, civile aktører og private).

Vinderen kåres i maj, og der er nu lavet inspirationskatalog med de bedste tiltag

Vinderen af KL’s Forebyggelsespris 2022 kåres i maj på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, hvor de tre finalister præsenterer deres indsats fra den store scene. Finalisterne samt de bedste indstillinger er præsenteret i følgende inspirationskatalog

Indstillingerne blev i den første  vurderingsrunde fortaget af KL's sekretariat ved udvalgte fagpersoner. Den anden vurderingsrunde blev foretaget af prisens dommerpanel, som består af repræsentanter fra kommunale politikere og ledelse samt forskning. Dommerpanelets medlemmer udvalgte de tre indstillinger, som gik videre i finalen. 

×

Log ind