Sundhed og ældre Forebyggelse for fremtiden

Inspirationskatalog om børn og unges sundhed og trivsel

KL kommer i inspirationsmaterialet Sammen om børn og unges sundhed og trivsel med 18 konkrete eksempler på indsatser, der kan styrke børn og unges sundhed og trivsel. Børn og unges sundhed og trivsel står højt på den kommunale dagsorden. Ønsket er at finde gode og sundhedsfremmende veje til at understøtte de yngste og unge borgeres sundhed og trivsel.

Politiske debatmøder

KLs Børne- og Undervisningsudvalg og Sundheds-og Ældreudvalg inviterede henover vinter 2020/21 til tre politiske debatmøder om børn og unges sundhed og trivsel for kommunalpolitikere i hele landet.

På debatmøderne fik deltagerne inspiration til at tænke sundhedsfremme og trivsel ind i kerneopgaven og mulighed for at drøfte erfaringer med at løfte sundhed og trivsel for børn og unge - på tværs af politiske fagudvalg i kommuner.

Hvordan styrkes sundhed, trivsel og fællesskaber for alle børn og unge - i familier, dagtilbud, skoler, uddannelse og fritidsliv?

 

Tre indsatsområder

I inspirationsmaterialet er eksempler på indsatser inden for tre indsatsområder:

  • Mad, leg og bevægelse 
  • Tobak, alkohol og rusmidler
  • Mental sundhed og trivsel

De fleste af eksemplerne beskriver indsatser, hvor der findes god viden, og som kan iværksættes af alle kommuner, og enkelte eksempler er udviklingsprojekter, der beskriver nye metoder og tilgange med henblik på at udvikle virksomme indsatser. Inspirationsmaterialet er ikke udtømmende. Der er fortsat mange gode eksempler på indsatser, som ikke er taget med her.

Se inspirationskatalog Sammen om børn og unges sundhed og trivsel:

  • PDF

    Sammen om børn og unges sundhed og trivsel.pdf

Se invitation til politisk debatmøde Sammen om børn og unges sundhed og trivsel:

  • PDF

    Invitation til politisk debatmøde.pdf

Sammen om børn og unges sundhed og trivsel - Powerpoint præsentation med rammesættende oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis:

×

Log ind