Kommunale opgaver Sundhed og ældre

En tværfaglig og velkoordineret indsats mod diabetes – nyt materiale til borgere og medarbejdere

Borgere med diabetes har ofte brug for en tværfaglig, velkoordineret indsats mellem mange forskellige faggrupper for at forebygge en række symptomer og følgesygdomme. Det kræver, at de sundhedsprofessionelle kender hinandens faglige kompetencer og kan henvise til hinanden, så borgeren kan få den rigtige hjælp.

Tværfaglig indsats mod diabetes

Borgere med diabetes har ofte brug for en tværfaglig, velkoordineret indsats mellem mange forskellige faggrupper for at forebygge en række symptomer og følgesygdomme. Herunder fodsår, hjertekarsygdomme, sygdomme i mundhule og tandkød og nedsat muskelstyrke og balance. Det kræver, at de sundhedsprofessionelle kender hinandens faglige kompetencer og kan henvise til hinanden, så borgeren kan få den rigtige hjælp.

Det er baggrunden for, at KL og Sundhedskartellet i fællesskab har udviklet et materiale, der skal hjælpe borgere med diabetes til et bedre liv.

Materialet består af en række små film, infografikker, plakater og en pjece og er målrettet både borgerne og de sundhedsprofessionelle. Materialet samler viden på tværs af fagområder og giver
• borgerne et overblik over en række af de tilbud sundhedsprofessionelle kan give og hvilke symptomer det er vigtigt at være opmærksom på.
• de sundhedsprofessionelle muligheder for at orientere sig ift. øvrige faggruppers tilbud til borgere med diabetes.

Materialet kan frit bruges og kan downloades på Tværfaglig indsats mod diabetes | VPT

Vi håber I vil være med til at formidle og bruge materialet. Fx ved at bruge infografikker, plakater og pjecer i sundhedshuse, i borgerservice, på jobcentrene, biblioteker og hvor medarbejdere ellers har kontakt med borgere i målgruppen

×

Log ind