Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

Politisk aftale og lovgivning

På denne side kan du den politiske aftale om sundhedsklynger, lov om sundhedsklynger, bekendtgørelser og relevante vejledninger.

Politisk aftale om sundhedsklynger

KL indgik i sommeren 2021 en aftale med regeringen og Danske Regioner om etablering af sundhedsklynger, der skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

”Det her er første skridt på vej mod den sundhedsreform, som vi har kæmpet for i 10 år. Flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme og flere med psykiske lidelser er den virkelighed, vi kigger ind. Sundhedsklyngerne vil give os rammerne til at skabe mere tryghed for borgerne og tilrettelægge et godt patientforløb, hvor sundhedsvæsnets parter taler bedre sammen. For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der ligger stadig en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform, som vi ser frem til at tage med regeringen til efteråret.” - Jacob Bundsgaard, formand for KL

Aftalen kan downloades her.

 • PDF

  Aftaletekst vedr. sundhedsklynger pdf.pdf

Lov om sundhedsklynger

Den 9. juni 2022 blev loven om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg vedtaget. Loven kan findes her: Til lovforslag nr. L 191, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.) (ft.dk)

KL's høringssvar over lovforslaget om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg kan findes her:

 • PDF

  KL høringssvar - Lov om sundhedsklynger.pdf

Bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.

Sundhedsministeriet offentliggjorde den 8. september 2022 Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg. Bekendtgørelsen kan ses her Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg (retsinformation.dk)

KL’s høringssvar vedr. bekendtgørelsen kan findes her:

 • PDF

  Høringssvar bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.pdf

 Udsættelse af fristen for sundhedsaftaler

Orientering om at Sundhedsstyrelsen har udskudt fristen for indsendelse af den nye sundhedsaftale med et halvt år. Den nye frist for indsendelse til Sundhedsstyrelsen er 1. januar 2024.

 • PDF

  Sundhedsstyrelsen udsættelse af frist for nye sundhedsaftaler

×

Log ind