Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

Organisering

KL har oprettet en taskforce, der bl.a. skal understøtte kommunerne i samarbejdet i sundhedsklyngerne. På denne side kan du læse mere om taskforcen, finde kontaktoplysninger og kommende arrangementer. Læs også om Sundhedsklyngerne og KL's Sundhedsstrategiske Gruppe.

KL's taskforce for sundhedsreform 

Taskforcen arbejder både med KL’s interessevaretagelse for en sundhedsreform og med understøttelse af sundhedsklyngerne.

Herunder kan du se, hvem der er kontaktperson for KKR-sekretærerne og de fælleskommunale sundhedssekretariater i de fem regioner:

Region Hovedstaden: Anne-Sofie Fischer Petersen, ASFP@kl.dk.

Region Sjælland: Jacob Meller Jacobsen, JJC@kl.dk.

Region Syddanmark: Emil Mikkel Jensen, EMMJ@kl.dk

Region Midtjylland: Maj Fjordside, MAFJ@kl.dk.           

Region Nord: Trine Overgaard Møller, TROM@kl.dk.

Kommunale medformænd i klyngerne og SSU-næstformand 

I hver af de 22 klynger er valgt en kommunal medformænd. Medformændene i klyngerne repræsenterer ligeledes kommunerne i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU).

Herunder kan du se liste med kommunale medformænd i klyngerne og SSU-næstformænd.

  • PDF

    Oversigt medformænd og SSU-næstformænd (08-12-2022).pdf

*SSU Sjælland konstituerer sig formelt den 20. december 2022

Sundhedsstrategisk Gruppe 

Med etableringen af sundhedsklyngerne er KL's Sundhedsstrategiske Gruppe blevet udvidet og kommissoriet justeret. Formålet med Sundhedsstrategisk Gruppe er at sikre vidensdeling og koordinering på tværs af de enkelte KKR'er samt mellem KKR’erne og KL på sundhedsområdet med et særligt fokus på arbejdet i regi af sundhedsklyngerne. 

Kommissorium og liste over medlemmer af Sundhedsstrategisk Gruppe kan downloades her:

  • PDF

    Medlemmer i KL's Sundhedsstrategiske Gruppe 2022, Februar 2023.pdf

  • PDF

    Nyt kommissorium for KL's Sundhedsstrategiske Gruppe.pdf

×

Log ind