Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

Håndbog, inspirationskatalog og datapakker

På denne side kan du downloade KL's håndbog om sundhedsklynger og KL's inspirationskatalog til sundhedsklyngerne samt KL's datapakker lavet til borgmestermøder om sundhedsklynger.

Håndbog om sundhedsklynger

KL har udarbejdet en håndbog om sundhedsklynger. Håndbogen præsenterer indholdet i den politiske aftale om etableringen af sundhedsklynger og den vedtagne ændring af sundhedsloven på en kort og præcis måde. Klik evt. her for at se forslaget som vedtaget på Folketingets hjemmeside.

Du kan downloade håndbogen her:

 • PDF

  Håndbog om sundhedsklynger - opdateret 9. september 2022.pdf

Klik her for at følge lovforslaget på Folketingets hjemmeside.

Inspirationskatalog til sundhedsklyngerne

KL og KKR har i maj-juni 2022 arrangeret regionale møder for alle borgmestre, for at drøfte kommunernes rolle i sundhedsklyngerne. KL har i den forbindelse udarbejdet et inspirationskatalog, der har til formål at inspirere til og give eksempler på udfordringer og problemstillinger, der kan adresseres i de kommende sundhedsklynger.

Du kan downloade inspirationskataloget her:

 • PDF

  Inspirationskatalog (opdateret juni 2022).pdf

Datapakker fra Sundhedsdatastyrelsen er klar

Sundhedsdatastyrelsen nu udarbejdet første datapakke til sundhedsklyngerne. Pakken indeholder data vedr. populationsoverblik, de sårbare ældre, kroniker- og psykiatriområdet.

Find datapakken her: Datapakker til sundhedsklyngerne (esundhed.dk)

På længere sigt skal sundhedsklyngernes databehov indtænkes i udviklingen af eksisterende datadelingsværktøj f.eks. ”Data på Tværs”.

KL's datapakker

Forud for de regionale borgmestermøder har KL, som tillæg til inspirationskataloget, udarbejdet en datapakke til hver klynge. Datapakkerne har til formål at give et indblik i klyngens population, give input til prioritering af indsatser samt give inspiration til videre undersøgelser. Nationalt udarbejdes der også datapakker til sundhedsklyngerne. Disse forventes udsendt i sommeren 2022 og KL vil linke til dem, når de kommer.

Nedenfor kan KL’s datapakker downloades. 

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

 • PDF

  Datapakke - Klynge Roskilde-Køge.pdf

 • PDF

  Datapakke - Klyngen Holbæk.pdf

 • PDF

  Datapakke - Klyngen Nykøbing Falster.pdf

 • PDF

  Datapakke - Klyngen Næstved-Slagelse.pdf

Hovedstaden

×

Log ind