Sundhed og ældre Det nære sundhedsvæsen

Sundhedsklynger

Sundhedsklynger er forpligtende samarbejder mellem kommuner, almen praksis og hospitaler, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring landets akuthospitaler.

På denne side kan du læse mere om sundhedsklyngerne. I menuen øverst kan du klikke dig ind på flere undersider, hvor du bl.a. kan finde en håndbog, som svarer på mange spørgsmål om sundhedsklynger, lovforslaget vedr. sundhedsklynger, kontaktpersoner og kommende arrangementer.

Hvad er sundhedsklynger?

Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring akuthospitalerne.

Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil især sige:

  • Ældre medicinske borgere
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser

Der vil være 4-5 klynger i hver region. Myndighedsansvaret på sundhedsområdet ligger som hidtil i regioner og kommuner. Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder.

Sundhedsklyngerne skal understøtte bedre sammenhæng for borgerne, men er ikke hele løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer. Derfor er der fortsat behov for en sundhedsreform, som forholder sig til det store demografiske pres, som flere ældre, flere kronisk syge borgere betyder, samtidig med at der er et begrænset arbejdsudbud på området.

Når det er sagt er forventningen til sundhedsklyngerne at de skal sætte ekstra skub i det i forvejen tætte samarbejde, der flere steder eksisterer mellem kommuner, hospital og almen praksis.

×

Log ind