Sundhed og ældre Det nære sundhedsvæsen

Gennemførelse af sundhedsaftalen

På denne side kan du læse mere om aftalen om gennemførelse af sundhedsreformen mellem regeringen, KL og Danske Regioner

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om gennemførelsen af sundhedsreformen

I maj indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en sundhedsreform, der skal løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust. Nu er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om udmøntningen af de 2,4 mia. kr. samlet frem til 2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt, der blev aftalt med reformen. Desuden er der aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler.

 • PDF

  Aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning og implementering af en sundhedsreform.pdf

 • PDF

  Bilag 1_ Økonomioversigt med fordeling på initiativer og hhv. kommuner og regioner.pdf

 • PDF

  KL høringssvar vedr. forbeholdt virksomhed til sygeplejersker m.v. final august.pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg om nærhospitaler.pdf

×

Log ind