Sundhed og ældre Det nære sundhedsvæsen

Fremtidens behandling af kronisk sygdom

Der er behov for en omstilling af det samlede sundhedsvæsen.

Fælles udspil fra KL, Gigtforeningen og Hjerteforeningen

I dag hænger borgernes behandlingsforløb ikke godt nok sammen, de mødes ikke altid med den fagligt rigtige indsats, de bliver ikke involveret nok i egen behandling og de møder ofte pressede medarbejdere, der mangler kollegaer. Problemet går ikke væk af sig selv. Der er brug for en omstilling, hvor hele sundhedsvæsenet handler på en ny måde.

KL, Gigtforeningen og Hjerteforeningen er enige om, at omstillingen skal ske ud fra syv fælles principper. Læs principperne i udspillet neden for og se dem udfoldet i praksis i to eksempler på fremtidige patientforløb: 

  • PDF

    Bedre forløb for mennesker med kronisk sygdom, KL, GF, HF, 1. februar 2023.pdf

Læs mere her: Hjerteforeningen, Gigtforeningen og KL i fælles front: Her er fremtidens behandling af kronisk sygdom 

×

Log ind