Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Alle kommuner har nu mulighed for at få direkte adgang til Sundhedsjournalen. Sundhedsjournalen indeholder journaler fra sygehusene, herunder epikriser og diagnoser, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, FMK, vaccinationer, aftaler og stamkort. KL afholder dette webinar for at give kommunerne en indsigt i, hvilke oplysninger de kan se, hvilke krav der stilles til adgangen, erfaringer med adgangen mv.

Den nye adgang til Sundhedsjournalen 

Alle kommuner har nu mulighed for at få direkte adgang til Sundhedsjournalen. Sundhedsjournalen indeholder journaler fra sygehusene, herunder epikriser og diagnoser, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, FMK, vaccinationer, aftaler og stamkort.

Den nye adgang betyder, at sundhedspersoner i kommunerne nu kan tilgå relevante patientoplysninger i Sundhedsjournalen. Disse patientoplysninger kan hjælpe til, at kommunerne kan igangsætte behandling, pleje, træning og omsorg så hurtigt som muligt efter borgerens udskrivning fra sygehus.

Adgangen sker gennem det fagsystem/ elektronisk omsorgsjournal, som kommunen anvender. Dette sker via en såkaldt ”knapløsning”. Følgende kommunale fagsystemer udbyder en knapløsning:

 • Netcompany (Modulus)
 • Dedalus (Vitae Suite)
 • Systematic (Cura)
 • KMD (Nexus)

Ansatte i kommunerne må foretage opslag på Sundhedsjournalen, hvis det er relevant for deres konkrete arbejdsopgaver, og hvis den ansatte har borgeren i aktuel behandling. Medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation har rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. For medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation er det kommunen, der beslutter hvem, der skal have rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. Dette styres via brugerrettigheder i EOJ-systemet. Herudover er det et krav, at alle, som skal kunne tilgå Sundhedsjournalen, skal have et medarbejdercertifikat med tilknyttet CPR-nummer.

Webinar om Sundhedsjournalens muligheder

Her kan du se KL's afholdte webinar om emnet: 

Du kan også tilgå webinaret her: Kommunal adgang til Sundhedsjournalen (vimeo.com)

Indholdet i webinaret er som følger:

 • Hvilke oplysninger kan kommunerne se?

  • Oplægsholder: Helle Hestehaven Fællesregional Systemadministrator for Sundhedsjournalen

 • Hvilke krav stilles der til adgangen, samt status for udbredelse af knapløsningen til Sundhedsjournalen i kommunerne?

  • Oplægsholder: Karina Hasager Hedevang, Konsulent i MedCom (projektleder for udvikling af kommunal løsning)

 • Erfaringer med brug af løsningen i en kommune?

  • Oplægsholder: Sidsel Bentzon Tilia, KOL-sygeplejerske i Vejen Kommune

Se præsentationen fra webinaret her:

 • PDF

  Præsentation - Webinar om kommunal adgang til Sundhedsjournal 3_2_23.pdf

FAQ om sundhedsjournal

Der er nu blevet udarbejdet en FAQ vedr. kommunal adgang til Sundhedsjournalen ifm. ovenstående webinar. Den kan man læse ved at tilgå dette link: FAQ vedr. kommunernes adgang til Sundhedsjournalen - MedCom

×

Log ind