Vejledning om indberetning til gatewayen forklarer den samlede indberetning fra kommunerne til KLGateway. For hvert element i en indberetning, uddybes hvilke data der indgår, hvilke forretningsregler der gælder og hvilken validering der finder sted ved aflevering af data til gatewayen.

Indberetningsvejledningen er primært målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med indberetning af data fra omsorgsjournalsystemer (f.eks. systemadministratorer) og som arbejder med undervisning og vejledning i brug af Fælles Sprog III til dokumentation af sundheds- og ældrepleje. Modtagerne af data fra kommunerne (dataanvenderne) som medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og brugere af det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er sekundære brugere. Fag- og forretningskonsulenter hos leverandører af omsorgsjournalsystemer (EOJ-leverandører) har også gavn af vejledningen, mens udviklere henvises til den tekniske dokumentation (http://build.fhir.org/ig/hl7dk/kl-gateway/).

Vejledningen er tænkt som en støtte til den primære målgruppe i forbindelse med f.eks.:

  • Forberedelse af datagrundlaget i EOJ til KLGateway indberetning
  • Kontrol af opsætning af automatisk indberetning sammen med EOJ-leverandør
  • Hjælp til udredning af eventuelle fejlmeldinger fra KL Gateway
  • Spørgsmål til baggrund for egne data ved sammenligninger mellem kommuner

Vær dog opmærksom på:

Denne indberetningsvejledning tager alene udgangspunkt i de vejledninger og standarder, som FSIII-metoden udviklet til Hjemmepleje- og Hjemmesygeplejeområderne tilskriver. Det vil sige, at KLGateway skal modtage data fra 98 kommuner, hvor medarbejdere dokumenterer data i henhold til Fælles Sprog III, men i forskellige fagsystemer med forskellig stringens af implementeringer af FSIII, lokale konfigureringer af fagsystemer og på baggrund af forskelle i de arbejdsgange, hvor data dokumenteres (ordvalg, organisering m.m.). Det betyder at enkelte anvendere af vejledningen kan opleve, at begreber og beskrivelse af arbejdsgange i følgende indberetningsvejledning til KLGateway afviger fra de systemspecifikke vejledninger.

Denne version af indberetningsvejledning er en første udgave, som ikke er afprøvet i praksis. Men der er en forventning om, at der i takt med at KLGateway udvikles og de første indberetninger indgår, vil indkomme spørgsmål og kommentarer til vejledningen, som vil medføre yderligere præciseringer i vejledningen. KL og Kombit arbejder på en proces for dette.

  • PDF

    indberretningsvejledning-til-gatewayen-10.pdf

×

Log ind