Data og analyser Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Dataspor

På denne side finder du de afdækninger og analyser som projektet "Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata" har gennemført som en del af projektets leverancer.

Fælleskommunale datasæt

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" er en af de centrale leverancer, at udarbejde fælleskommunale datasæt.

Med introduktionen af bl.a. Fælles Sprog III har kommunerne lagt grundstenene til, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres på baggrund af klassificerede, strukturerede data fra de kommunale EOJ-systemer.

Disse data har potentialet til at understøtte og drive en række centrale formål i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her tænkes særligt på:

  • Mere effektiv og præcis understøttelse af kommunernes planlægning og styring.
  • Fælleskommunal dokumentation af kvalitetsudvikling.
  • Grundlag for datadrevet kvalitetsudvikling og forskning i den nære sundhedsindsats i kommunerne.
  • Øget gennemsigtighed og synlighed af indsatser og effekt.
  • Smidig udveksling af data mellem kommuner, stat og øvrige interessenter.

Projektet vil således medvirke til at kommunerne fremadrettet i højere grad kan realisere de datamæssige gevinster fra investeringen i udvikling og implementering af standardiserede og fælles dokumentationsmetoder på sundheds- og ældreområdet.

×

Log ind