Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Baggrund for projektet (1)

Leverance 7: Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

En analyse af hvilke elementer, som skal være til stede for at kunne etablere en monitorering for kommunal rehabilitering.

En afdækning af formålsbeskrivelse med kvalitetsmonitorering for kommunal rehabilitering.

Bud på dataindhold til brug til monitorering af kvalitet for kommunale rehabilitering.

Afdækning og anbefalinger til organisering herunder governance.

Succeskriterier

  • Der foreligger et beslutningsgrundlag, som indeholder en operationel plan for etablering af kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering.
  • Kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering kan understøtte kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering indenfor en afgrænset population.
  • Monitoreringen opleves som fagligt meningsfuld for kommunerne og har deres opbakning.
  • Monitoreringen har bred faglig og tværsektoriel opbakning.
  • Organisering og governance understøtter en faglig konsensus om dataindhold og kvalitet af disse.

Læs mere om leverance 7 og kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering 

×

Log ind