Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Baggrund for projektet (1)

Leverance 6: Udvide gatewayens snitflade med nye data

Udvide gatewayens snitflade med nye data

Gatewayen gøres klar til kunne modtage data baseret på den nye klassifikationer om træning efter sundhedslovens § 140 og forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens § 119.

Succeskriterier (forudsat at der er kommuner, som har implementeret de to nye § områder i deres EOJ-systemer)

  • Data er tilgængelige på gatewayen medio 2021.
  • Data er valideret ift. komplethed dvs. følges de udarbejdede specifikationer/forretningsregler, så data kan sammenlignes på tværs af kommuner.
  • Data er tilgængelige på KL’s analyseportal.
×

Log ind