Ensartede og strukturerede uddata

Klassificerede data fra FSIII gøres tilgængelig på tværs af kommuner.

Succeskriterier

  • Kommuner kan anvende FSIII data til benchmark med andre kommuner.
  • Uddata er genkendelige og meningsfulde for kommunerne.
  • Der eksisterer et gennemsigtigt datagrundlag til brug for benchmark indikatorer og nøgletal.
  • Der eksisterer forretningsregler, som ensretter data, så de kan anvendes på tværs af kommuner og sektorer
  • Det er smidigt og effektivt at udarbejde nye rapporter og præsentationer (indenfor rammerne af specifikationen og den kommende tekniske løsning).

Læs mere om leverance 1 og find analyser af kommunernes anvendelse af data her.

×

Log ind