Data og analyser Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Baggrund for projektet

Baggrund for projektet med udgangspunkt i projektets formål og organisatoriske ophav

Projektets formål

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes. I den forbindelse er der behov for, at kommunernes sundheds- og ældredata gøres mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktører. Så kommuner og andre sektorer har et fælles datagrundlag for brug af kvalitetsudvikling af sundhedsydelser.

  • Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' har derfor som det primære formål at gøre valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne tilgængelige på en effektiv og smidig måde.
  • Med udvikling af FSIII metoden eksisterer et grundlag for strukturerede, klassificerede og ensrettede data på tværs af kommuner på hjemmesyge- og hjemmeplejen. Disse data er grundsten for, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres og derved understøtte planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning og synlighed af indsatser og effekt.

 Organisering og ansvar

Projektet er etableret og finansieret som en del af Sundhedsdataprogrammet, som har den Nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet som øverste organ. Bestyrelsen forelægges en status på fremdrift og anvendelse af midler halvårligt.

  • Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af:
  • KL, som projektejer
  • Sundheds- og ældreministeriet, som programejer
  • KOMBIT, som bruger
  • Kommunale repræsentanter, som bruger
  • Sundhedsdatastyrelsen, som bruger

Styregruppen skal følge og godkende projekternes milepæle og centrale leverancer. Styregruppen bidrager endvidere til at sikre koordinering med øvrige initiativer på området for sundhedsdata og sundheds-it.

Såfremt der skal træffes beslutninger, som har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for kommunerne, som ligger udover de afsatte anlægsmidler til initiativ 2 og 3, vil dette foregå i de sædvanlige beslutningsfora i KL.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af KL, som deltager på styregruppens møder.

Projektets leverancer

Projektet består af otte leverancer:

 

×

Log ind