KL Gateway Data og analyser

Analyse af tidlig opsporing

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af hvilke uddata fra digitalt understøttede tidlig opsporingsredskaber anvendt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der kan indsamles på tværs af kommunerne.

Digital understøttelse og udbredelse af redskaberne til tidlig opsporing

Tidlig opsporing af den ældre medicinske patient har til formål, at opspore forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker med henblik på at sætte målrettede indsatser i gang og dermed undgå, at borgerens helbredstilstand forværres med risiko for tab af funktionsevne, indlæggelse eller i værste fald død.

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er udarbejdet en afdækning af hvilke uddata fra digitalt understøttede tidlig opsporingsredskaber anvendt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der kan indsamles på tværs af kommunerne. Afdækningen belyser, hvilke redskaber, der er mest relevante at indsamle fælleskommunale data fra.

×

Log ind