KL Gateway Data og analyser

Analyse af behov for diagnostiske oplysninger i kommuner

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger på borgere fra almen praksis og hospitaler

Nærværende analyse har til formål at belyse, hvilke oplysninger om borgernes diagnoser, primært fra kontakter med praksissektoren og hospitaler, som den kommunale sygepleje efterspørger og på sigt ønsker systematisk tilgængelige i de kommunale Elektroniske Omsorgs Journalsystemer (EOJ).

Der er udarbejdet en afdækning af de behov, som de sundhedsfaglige medarbejdere i den kommunale sygepleje har, for oplysninger om borgeres/patienters diagnoser fra almen praksis og hospitaler. Med behov, menes både behov i forbindelse med den sygeplejefaglige indsats overfor den enkelte borger samt behovet for anvendelse af informationen til statistiske formål.

  • PDF

    Den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger.pdf

 

×

Log ind