Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Fælleskommunal gateway

Den fælleskommunale gateway er udviklet til at skabe større synlighed og gennemsigtighed på det kommunale sundheds- og ældreområde ved at indsamle og dele relevant data om indsatser og kvalitet på fagområderne.

Fælleskommunal gateway

Hvad er den fælleskommunale gateway

Formålet med den fælleskommunale gateway er, at indsamle og videredistribuere data fra det kommunale sundheds- og ældreområde. I gatewayens første version indsamles data fra den fælleskommunale dokumentationsstandard Fælles Sprog III for paragrafferne SUL §138 og SEL §83, §83a, §84 stk. 1, §84 stk. 2, §86 stk. 1, §86, stk. 2. Disse data distribueres aktuelt til Sundhedsdatastyrelsen og til Kombit, hvor de vil blive gjort tilgængelige i det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).

Løsningen er finansieret af og udviklet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunerne modtager via bloktilskuddet en årlig finansiering til dataaflevering og drift af gateway.

 

×

Log ind