Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Fælleskommunal informationsmodel - FKI

FKI er en informationsmodel, dvs. en specifikation af data opdelt i dokumentationselementer (fx FSIII-tilstand), der repræsenterer det kommunale sundheds-, ældre- og socialområde. Målet med FKI’en er at øge kvaliteten i datadeling og indberetning, gøre genbrug af eksisterende dokumentation mulig og dermed blandt andet reducere dobbeltdokumentation.

Fælleskommunal informationsmodel - FKI

KL har i forlængelse af fælleskommunale digitale tiltag på sundheds- og socialområdet udarbejdet en Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds- og socialområdet, benævnt FKI’en.

Pointen med FKI’en er at gøre det muligt at genbruge den information, som en medarbejder allerede har dokumenteret i et kommunalt it-fagsystem i henhold til Fælles Sprog III, Fælles Faglige Begreber eller tilsvarende metode. Genbrug betyder, at den kommunale medarbejder ikke skal bruge ekstra tid på at gøre data klar til deling, som f.eks. ved at skulle dokumentere samme information i to forskellige it-fagsystemer eller skulle lave særskilt dokumentation for, at data kan deles af en samarbejdspartner eller passe til et indberetningsskema.

Videoerne herunder forklarer både pointen og potentialerne i din kommune:

 

Hvorfor FKI?

 

Hvordan kan FKI gavne din kommune?

 

Læs mere om den kommunale informationsmodel

Herunder findes en liste over materiale, som kan give indsigt i, hvordan og hvorfor FKI’en kan bidrage til at øge værdien af det store arbejde, der er lavet med implementering af Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber.

Materialet har et forretnings- og indholdsmæssigt udgangspunkt, og henvender sig derfor til kommunale medarbejdere, som arbejder med FSIII og FFB. Materialet omfatter en vejledning, som giver et overblik (FKI guide), og supplerende bilag, som eksperter i hhv. FSIII og FFB vil kunne have gavn af i forbindelse med kravspecifikationer o.l.: 

 • Guide til den Fælleskommunale Informationsmodel
  Denne guide er vigtig læsning for alle medarbejdere i social- og sundhedsforvaltninger, som arbejder med dokumentation. Guiden informerer om potentialerne i at dele data internt og med eksterne samarbejdspartnere, hvorfor det er muligt og hvordan man gør. 
  [⇩ Download]

 • Guide til brug af FKI med udgangspunkt i Fælles Sprog III
  Guiden henvender sig til medarbejdere, som deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer eller samarbejder med leverandører om udveksling og deling af FSIII-data.
  [⇩ Download]

 • Guide til brug af FKI med udgangspunkt i Fælles Faglige Begreber
  Guiden henvender sig til medarbejdere, som deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer eller samarbejder med leverandører om udveksling og deling af FFB-data.
  [⇩ Download]

 • Forklaring af FKI begreber
  Forklaringen henvender sig til medarbejdere, der gerne vil have et hurtigt overblik over, de begreber FKI’en bruger, og hvordan de forholder sig til kendte begreber, fx fra FSIII og FFB.
  [⇩ Download]

 • Forklaring af FKI's konvertering til FKI-FHIR-profiler
  Forklaringen henvender sig til medarbejdere, der gerne vil danne sig et hurtigt overblik over overgangen til FHIR-profiler, fx fra anledning til ServiceRequest 
  [⇩ Download]

 • Notat om tidsmæssig udvikling i FSIII og FFB data vha. FKI
  Henvender sig til kommunale medarbejdere og leverandører, der har behov for at holde styr på den tidsmæssige udvikling i FSIII og FFB data. Notatet er en generel vejledning, og bør altid tilpasses til specifikke brugsscenarier.
  [⇩ Download]

 • Tekniske dokumenter og links
  Måske du også vil finde den detaljerede informationsmodel af FKI nyttig. Den findes her Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds- ældre- og voksensocialområdet (FKI), og har dette tilhørende FKI arkitekturdokument.
  [⇩ Download]

  FKI’en findes også som logisk datamodel (FHIR-profiler). Den findes her Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel

 

FKI kan indgå i kommunale udbud

FKI’en består af to produkter: En informationsmodel og en logisk datamodel. Produkterne danner allerede baggrund for snitfladebeskrivelsen for it-løsningen den Fælleskommunale Gateway (KL Gateway), som alle kommunale omsorgssystemer skal indberette data til mhp. deling med sundhedsvæsenets øvrige parter. Men potentialet er meget større, og rummer mere end det begrænsende datasæt der er udvalgt til KLGateway: FKI’en giver nemlig kommuner og aktører, der er dataanvendere på det kommunale sundheds-, ældre og voksensocialområde, en ensartet formaliseret forståelse af den data, der opsamles i kontakt med borgerne.

Informationsmodellen er udarbejdet i overensstemmelse med god modelleringspraksis, herunder den fælleskommunale rammearkitektur. FKI’en blevet godkendt på Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (den 3. maj 2021) og optaget i sundhedsdatastyrelsens standardkatalog. RUSA udtrykte sin støtte til modellen og arbejdet. Modellen har også været forelagt KL’s It-Arkitekturråd den 3. juni 2021, og FKI’en er optaget i den fælleskommunale rammearkitektur. Godkendelserne i RUSA og IT-arkitekturrådet betyder, at ”følg eller forklar princippet” gælder. Det betyder at datadeling og indberetning, der falder indenfor FKI’ens virkeområde (FSIII og FFB), bør anvende den strukturering af data, som FKI’en lægger op til, med mindre der er en vigtig forretningsmæssig grunde til ikke at gøre det. Dette er dels noget KL sørger for fx ifm. KL Gateway, men det er også noget som kommunerne kan stille som krav til leverandørerne ifm. udbud eller anden rekvirering af IT-løsninger.

 

Spørgsmål og svar

×

Log ind