Data, dokumentation og digitalisering Fælles Sprog III

Udveksling af personoplysninger på sundheds- og ældreområdet

Juridisk vejledning

 KL har i samarbejde med advokatfirmaet NJORD LAW udarbejdet en vejledning til udveksling af personoplysninger inden for det kommunale sundheds- og ældreområde.

 Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over lovgivning, bekendtgørelser, regler og forhold, der er bestemmende for håndteringen af og muligheden for udveksling og deling af data inden for det kommunale ældre- og sundhedsområde.

 Formålet er at skabe forudsætningerne for, at forvaltningsmyndigheder og leverandører på ældre- og sundhedsområdet på trods af organisatorisk variation bliver i stand til at arbejde på tværs – med fokus på sammenhængende borgerforløb.

 

  • PDF

    Udveksling af personoplysninger på Sundheds- og ældreområdet

  • PDF

    Praksisvejledning - beslutningstræ.pdf

  • PDF

    Praksisvejledning til det kommunale sundheds- og ældreområde.pdf

 

×

Log ind