Data, dokumentation og digitalisering Fælles Sprog III

Fælles Sprog III sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens §119) og genoptræning efter sygehusophold (Sundhedslovens §140)

KL og kommunerne udarbejder et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom og den kommunale genoptræningsindsats.

Formål

Kommunerne og KL udviklede i 2018 og 2019 Fælles Sprog III til sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens § 119) og genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens § 140).

Det betyder, at de nye tilstande og indsatser skal understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i IT-systemerne og ensartet dokumentation - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

I ØA 2023 blev der indgået aftale mellem KL og Regeringen om, at kommunerne skal begynde at implementere Fælles Sprog III på § 119 og § 140 i 2023 og ved udgangen af 2024 skal kommunerne levere data via KLGateway. Det er blevet meldt ud til kommunerne via Budgetvejledningen og Nyhedsbreve til Sundheds- og Socialdirektørerne. 

Samtidig er der sat i pilotprojekt i gang, der blandt andet har fokus på at få en god dokumentationspraksis og intuitiv brugergrænseflade i IT-fagsystemet, sammenhæng til øvrig dokumentation, gode data til kvalitetsudvikling og KLGateway.

Materiale

Vejledningen målrettet kommuner og tilhørerende materialer er tilgængelige på hjemmesiden for FSIII: http://fs3.nu/dokumenter/sundhedslov-119-140.

Hvor kan du få mere at vide?

Du kan tilmelde dig KL's nyhedsbrev om arbejdet med §§ 119 & 140 via linket: Nyhedsbrev: Fælles Sprog III på forebyggelsestilbud [§ 119] og genoptræning efter sygehusophold [§ 140] (kl.dk) 

Webinar: De nye klassifikationer på sundhedsfremme og forebyggelse og genoptræning efter sundhedslov

Her kan du se eller gense webinaret om Fælles Sprog III på Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsloven §119) og genoptræning efter sygehusophold (sundhedsloven §140) der blev afholdt d. 14 marts 2023: De nye klassifikationer på sundhedsfremme og forebyggelse og genoptræning efter sundhedslov (vimeo.com)

Du kan tilgå webinarets powerpoint her:

  • PDF

    Slides fra webinar d. 14. marts 2023 om §119.pdf

 

 

 

 

×

Log ind