Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Baggrund for projektet

Leverance 8: Fælleskommunal informationsmodellering (FKI)

Fælleskommunal informationsmodellering (FKI)

Udvikling af en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af data på sundheds- og ældreområdet med bred inddragelse af relevante parter, herunder Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.

Succeskriterier

  • At en konceptuel model og fælleskommunale FHIR-profiler udvikles under hensyntagen til formålet om ensartet struktur af data på sundheds- og ældreområdet.
  • At FHIR-profilerne er kompatible med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med henblik på at sikre en bæredygtig og fremtidssikret snitflade med minimale fremtidige tilpasninger ift. øvrig arkitektur og hos kommuner og andre sundhedsaktører.
  • At de forskellige lovområder og faggruppers data kan rummes i profilerne.
  • Det er demonstreret at FHIR-profilerne teknisk kan indgå i eksisterende teknisk infrastruktur for udveksling af data i sundhedsvæsenet, men også at de kan danne baggrund for en mere behovsstyret adgang til at trække information fra kommunerne, når der er brug for den.
  • Profilerne er af sådan karakter, at de kan optages i RUSA’s standardkatalog.
  • At kommunerne og projektets øvrige parter er bekendte med det potentiale, som profilerne er udtryk for.
×

Log ind