Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Baggrund for projektet

Leverance 2: Generisk teknisk løsning, hvor data kan lagres og deles med relevante parter (gateway)

Generisk teknisk løsning, hvor data kan lagres og deles med relevante parter (gateway)                       

Etablering af en Gateway, der bl.a. skal indeholde en generisk snitflade, lagringsfunktionalitet og regelmotor. Den generiske tekniske løsning skal kunne udveksle strukturerede og klassificerede data på tværs af kommuner og andre aktører. Der skal specificeres dataindhold, som skal udveksles på snitfladen (jf. leverance 1).

Beskrivelse af opgaver ifbm. vedligehold og videreudvikling af snitfladen samt administration af tilgang til snitfladen. Herunder specifikation for datamodeller og rapporter/præsentationer (jf. leverance 1).

Succeskriterier

  • Gateway er sat i drift inden udgangen af 2021. Men det er mest afgørende at der idriftsættes den rigtige løsning
  • Alle parter oplever, at det er nemt at hente data fra og aflevere data til gatewayen.
  • Alle relevante leverandører har mulighed for at tilgå snitfladen og snitfladen er leverandør-uafhængig.
  • Kommuner og andre sundhedsaktører skal kunne analysere på et så detaljeret niveau, som det er muligt indenfor de juridiske rammer for deling af data på sundhedsområdet.
  • Data på gatewayen kan udstilles på webportaler.
  • Datasæt kan valideres ift. komplethed og andre valideringer som FHIR tilbyder. dvs. indberetter alle kommuner og følges de udarbejdede specifikationer/forretningsregler, så data kan sammenlignes på tværs af kommuner
  • Snitfladen er skalerbar og fleksibelt, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.
  • Det er analyseret, hvad det kræver organisatorisk og økonomisk for videreudvikling og drift af den færdige løsning.
×

Log ind