Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Dosispakket medicin

I forbindelse med analyse af, hvad der skal til for at styrke udbredelsen af dosispakket medicin på tværs af sundhedssektoren, afholdte KL, PLO og Danske Regioner webinar om, hvad analysen viste, og hvilke konkrete anbefalinger analysen peger på.

Baggrund og resultater

Baggrunden for analysen var, at kommunerne oplever mangel på arbejdskraft i hjemme- og sygeplejen. En udfordring, der kun forventes at stige de kommende år. Samtidigt er der fokus på indsatser, der kan øge patientsikkerheden og understøtte kvaliteten i de samlede patientforløb.

KL og Danske Regioner vurderede, at der var brug for en samlet plan for hvad der skal til for at løfte brugen af dosispakket medicin med en konsulentanalyse udført af MUUSMANN. Resultaterne af analysen er nu publiceret i en rapport og en sammenfatningsrapport.

Fakta:

 • Vi skal flytte os rigtigt for hinanden på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner for at lykkes!
 • Erfaringstal fra Aalborg Kommune viser, at hver gang knap 75 borgere er overgået fra manuel medicinhåndtering til dosispakket medicin frigøres en sygeplejerske eller SOSU-assistent til andre vigtigere opgaver, som i dag ikke bliver udført på grund af mangel på uddannet arbejdskraft
 • Ved manuel medicinophældning er der 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker
 • Ved dosispakninger fra apoteket er der 2 fejl pr. 1.000.000 dosispakninger

 

 • PDF

  Dosispakket medicin - Hovedrapport.pdf

 • PDF

  Dosispakket medicin - Sammenfatningsrapport.pdf

Webinar om dosispakket medicin

KL, PLO og Danske Regioner afholdte den 9. februar kl. 8-9 et webinar om analysen af dosispakket medicin.

Indhold i webinaret

 • Hvad viser analysen af dosispakket medicin v/Malene Højsted Kristensen, partner i MUUSMANN
 • Hvad sætter vi i gang i almen praksis og kommuner v/Karina Hasager Hedevang, Konsulent i MedCom
 • PLO bakker op om dosispakket medicin v/Lise Høyer, Praktiserende læge i Aarhus og medlem af PLO’s bestyrelse
 • Hvad har politisk sundhedsklynge Byen gjort sammen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis v/ Afdelingsleder Stine Mieth Waldorff Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og forløbskoordinator Anne-Mette Andgren, Bispebjerg hospital

Se eller gense webinaret

Tryk blot 'play' for at se webinaret

Du kan også tilgå webinaret via. dette link: Dosispakket medicin (vimeo.com)

Du kan tilgå webinarets powerpoint her: 

 • PPTX

  Powerpoint, Webinar Dosispakket Medicin 9_2_23.pptx

×

Log ind