Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Deling af data

På denne side kan du orientere dig om jura i forhold til data og digitalisering inden for sundhedsområdet og sensorer til brug af sensorer på velfærdsområderne.

Afrapportering: Barrierer for datadeling i sundhedsvæsenet

Med regionernes økonomiaftale 2018 blev der igangsat en afdækning af barrierer for sammenhæng i patientforløb, herunder barrierer for dataanvendelse.

KL har tilbage i december 2017/januar 2018 indsamlet barrierer fra kommunerne, som er blevet analyseret i en arbejdsgruppe bestående af Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

Afdækningsarbejdet er afsluttet i november 2019 med en afrapportering, der indeholder i alt 34 barrierer, hvor Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet barriererne en for en. Den 1. juli 2019 trådte en ændring af Sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet mv.) i kraft, som imødekommer nogle af de juridiske barrierer for brug af sundhedsdata, men ikke alle. Sundheds- og ældreministeriet angiver også i afrapporteringen, hvorvidt de enkelte barrierer løses med lov om bedre digitalt samarbejde.

Du kan læse hele rapporten her

  • PDF

    Afrapportering - Barrierer for sammenhængende patientforløb fsva. data

  • PDF

    Fortolkning af sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring- og udvikling).PDF


Juridisk vejledning til brug af sensorer på velfærdsområderne  

I januar 2018 udgav vi en vejledning i brug af sensorer på ældreområdet. Mange kommuner efterspurgte i den forbindelse en vejledning i brug af sensorer på socialområdet. Derfor har vi nu fået opdateret vejledningen i samarbejde med advokatfirmaet Njord Law, så den dækker hele velfærdsområdet. Vejledningen gælder fra 1. januar 2020, hvor de nye regler om tryghedsskabende velfærdsteknologier træder i kraft. Sammen med vejledningen har vi også optaget et par film, hvor advokat Nis Peter Dall fortæller om vejledningen. De film kan du finde nedenfor.

  • PDF

    Brug af sensorer inden for Velfærdsområdet.pdf

Webinarer om brug af sensorer

Du kan finde webinaret om persondatalovgivning via dette link 

Du kan finde webinaret om serviceloven via dette link

Du kan finde webinaret om TV-/kameraovervågning via dette link

Du kan finde webinaret om fremtidsfuldmagter via dette link

Du kan finde hele webinaret fra 2018 om brug af sensorer på ældreområdet via dette link

×

Log ind