Sundhed og ældre Data, dokumentation og digitalisering

Afbureaukratisering og oprydning i dokumentation på sundheds- og ældreområdet

KL og kommunerne arbejder med Program for Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.

Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation

Programmet består af en række spor og indsatser, der har fokus på:

–Dokumentationsøjeblikket: Et simplere FSIII. Det er lettere for medarbejderne at dokumentere.

–Læseøjeblikket: Det er lettere for medarbejderne at orientere sig. Har fokus på brugergrænseflade.

–Lokal forankring og data i centrum: Hvordan vi arbejder med dokumentation lokalt og hvordan data anvendes til kvalitetsudvikling m.v.

–Større gennemsigtighed i forhold til de statslige tilsyn: Fx Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nedenfor kan du se nærmere om mål og indsatser vedrørende afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation på sundheds- og ældreområdet i kommunerne: 

text
Program: afbureaukratisering og mere enkel og hensigtsmæssig dokumentation

For bedre visning af oversigten tilgå pdf'en nedenfor:

 • PDF

  Afbureaukratisering og enklere og mere hensigtsmæssig dokumentation.pdf

Webinar om afbureaukratisering og oprydning i dokumentation

Dokumentation i kommunerne og afbureaukratisering er et emne, der fylder meget i den politiske debat og særligt i valgkampen. Ønsket for at reducere i unødig dokumentation og afbureaukratisere er tilsvarende stort i kommunerne.

Derfor afholdt KL et webinar om oprydning i dokumentation for alle de kommuner, som ønskede at tage hul på processen med størst muligt effekt.

På webinaret blev præsenteret tre tilgange til oprydning i dokumentation på sundheds- og ældreområdet.

På webinaret blev bl.a. fortalt om, hvordan Københavns Kommune, med en bestilling fra politisk hold, har arbejdet med at gennemgå alle regler på sundheds- og ældreområdet med henblik på at fjerne unødige regler. Vi hørte også fra Gladsaxe Kommune, der arbejder med at samle alle vejledninger og instrukser centralt via en webløsning og Sønderborg Kommune, der, sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har arbejdet med kvalitet og forenkling i dokumentation.

Materiale fra webinaret

De tre oplægs visuelle præsentationer finder du her: 

 • PDF

  Gladsaxe Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

 • PDF

  SUF Københavns Kommune - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

 • PDF

  Sønderborg Kommune, Kvalitet og Forenkling - Præsentation - KL's Webinar om Oprydning i dokumentationen.pdf

Se eller gense webinaret

Webinaret er optaget og tilgængeligt via dette link: Oprydning i dokumentation (vimeo.com)

Du kan også se webinaret her på siden. Tryk blot 'play'. 

Spørgsmål 

Du kan få yderligere information ved at kontakte specialkonsulent Mia Francis Ferneborg, mfrf@kl.dk eller specialkonsulent Sara Backe, sarb@kl.dk. For praktiske spørgsmål kontakt student Millie Caswell, mitc@kl.dk. 

×

Log ind