Kommunale opgaver Sundhed og ældre

Data, dokumentation og digitalisering

Digitalisering udgør en stadig større del af udviklingen af de kommunale kerneopgaver - ikke mindst på sundhedsområdet, hvor fokus særligt er på velfærdsteknologi og udvikling af Fælles Sprog III.

Borgerne kan klare mere selv

De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at være begrænset af deres funktionsevne. Kommunernes arbejder på sundhedsområdet skal understøtte dette ønske. I de kommende års udvikling på området er der fokus på, at borgerne kan klare mere selv.

Digitale løsninger

Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i at understøtte denne udvikling. Der er både god livskvalitet og god samfundsøkonomi i at udbrede digitale løsninger, som gør den enkelte borger i stand til at klare sig selv bedst muligt. Den fælleskommunale digitale udvikling skal de kommende år understøtte:

  • sammenhængende borgerforløb

  • indsatser baseret på viden om effekt

  • mest muligt selvhjulpne borger

  • fremskudte indsatser i det nære

  • tidlige og forebyggende indsatser.

I den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, Lokal og digital – et sammenhængende Danmark, kan du læse mere om målsætningerne for den digitale udvikling på sundhedsområdet.  

×

Log ind