Sundhed og ældre Center for Forebyggelse i praksis

Rådgivning

Centerets medarbejdere tilbyder rådgivning i forhold til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatser.

Forskellige former for rådgivning

Centeret tilbyder forskellige former for rådgivning:

  • Faglig rådgivning i form af vejledning til metoder og indsatser, der vil være anvendelige i forhold til efterlevelse af en konkret indsats. Centeret kan også formidle viden og erfaringer fra andre kommuner.
  • Rådgivning i forhold til implementeringsprocessen, f.eks. til udvikling og implementering af en sundhedspolitik eller til hvordan der kan skabes fokus og ejerskab på tværs af kommunen til en given indsats.
  • Oplæg om forebyggelse på seminarer for politikere og chefgrupper eller på temadage og kick-off seminarer. Centeret bidrager også gerne med sparring i forbindelse med planlægning og afholdelse af forskellige typer af arrangementer.

Alle kommuner er velkomne til at henvende sig med ønsker om rådgivning og sparring. Send en mail til: forebyggelseipraksis@kl.dk

×

Log ind