Center for Forebyggelse i praksis Om centeret

Medarbejdere

På denne side kan du læse om medarbejderne i Center for Forebyggelse i praksis.

Centerets medarbejdere

Tine Curtis

Tine er leder af centeret og er desuden forskningschef i Aalborg Kommune og adjungeret professor ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. I KL har Tine udover vidensbasering af forebyggelse arbejdet med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og i sin tidligere mangeårige stilling som forsker og forskningsleder ved SIF har hun haft fokus på implementering og evaluering af kommunale sundhedsopgaver. Tine er magister i Kultursociologi og ph.d. i Sundhedsvidenskab og har desuden en lederuddannelse.

Eva Michelle Burchard

Eva arbejder med at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af den borger- og patientrettede forebyggelse. Sundhed i socialfaglige tilbud, alkoholforebyggelse, infektionshygiejne, partnerskaber og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling iht. til kommunernes implementeringsdagsorden er områder, hun bl.a. har arbejdet med i KL. Eva er uddannet sygeplejerske, har en Master of Public Health og en lederuddannelse fra DISPUK. 

Karen Karlsson Eriksen

Stikord for nogle af Karens arbejdsområder i Centeret er: Dokumentation og evaluering af sundhedsindsatser, udvikling af sundhedspolitikker, fremme af sunde vaner hos børn og unge igennem indsatser i dagtilbud og skole og kommunale tilbud til børn med overvægt, samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet om ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed og sundhed. Karen er cand.scient. i Human ernæring og har tidligere været ansat i Fødevarestyrelsen. 

Lene Dørfler

Lene arbejder med implementering af vidensbaserede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunerne. Lenes faglige hovedområder er indsatser for borgere med kronisk sygdom, mental sundhedsfremme, herunder ABC for mental sundhed, børn og overvægt, samarbejde med forskningsinstitutioner og sundhedsuddannelsesområdet udvikling og implementering af sundhedspolitikker og facilitering af samarbejde på tværs af forvaltninger. Lene er uddannet cand.scient.san. og sygeplejerske. Lene har været sektionsleder i en udviklings- og forebyggelsessektion i Silkeborg Kommune og har mange års erfaring som underviser på sygeplejerskeuddannelsen.

Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth beskæftiger sig bredt med folkesundhed og rådgiver kommuner i politikudvikling, kapacitetsopbygning og mere fag- og metodespecifikke emner inden for børn og unges sundhed, tobaksforebyggelse, mental sundhedsfremme, social ulighed i sundhed m.v. Lisbeth har fokus på samarbejde på tværs af sektorer og organisationer og er involveret i en række større partnerskaber. Hun har desuden mange års erfaring fra amt og kommune – både som leder og konsulent. Lisbeth er cand.comm. i Samfundsvidenskab, historie og kommunikation (RUC), Master i Public Governance (CBS), og er desuden uddannet i systemisk og narrativ supervision, rådgivning og konsultation (Inpraxis).

×

Log ind