Sundhed og ældre Center for Forebyggelse i praksis

Om centeret

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommuners arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen. Vi formidler viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser og understøtter implementeringen af disse på vores temadage og ved rådgivning samt oplæg m.m.

Kvalitet i forebyggelsesindsatsen

 

Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL's Center for Sundhed og Ældre med henblik på at bidrage til at styrke folkesundheden ved at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatsen. Centerets opgavevaretagelse følger KL's politiske indsatsområder og pejlemærker for forebyggelsen, jf. udspillet Forebyggelse for fremtiden, og nationale mål om flere sunde leveår og forebyggelse af kronisk sygdom. Centeret bidrager i sin opgavevaretagelse til KL's mission om at udvikle og fastholde et stærkt lokaldemokrati og fungere som videnscenter for de 98 kommuner.

  • PDF

    Strategi for Center for Forebyggelse i praksis.pdf (1)

 

Samarbejde på tværs af andre aktører

 

Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen, Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed og en række andre aktører i planlægning og gennemførelse af vores aktiviteter.

 

Kontakt os med idéer til nye aktiviteter

 

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på områder, hvor de har brug for rådgivning, sparring, ny viden eller anden bistand i forbindelse med kvalitetssikring og vidensbasering af forebyggelsen.

×

Log ind