Inspiration fra afholdte temadage Ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed blandt børn

Inspirationskatalog med 14 faglige anbefalinger og eksempler på hvad kommunen kan gøre.

  • PDF

    Social ulighed i sundhed blandt børn.pdf

Inspirationskataloget Social ulighed i sundhed blandt børn. 14 faglige anbefalinger og eksempler på hvad kommunen kan gøre fra april 2022 præsenterer fire temaer og 14 faglige anbefalinger, som Center for Forebyggelse i praksis (KL) ved gennemgang af Sundhedsstyrelsens nyeste publikationer på området, har fundet særligt betydningsfulde for kommunernes arbejde med at mindske social ulighed i sundhed blandt børn. De fire temaer er: ’Småbørn’, ’børn i dagtilbud’, ’børn i skole og fritidsmiljøer’ og ’tværgående’. For hvert tema præsenteres faglige anbefalinger og eksempler på, hvordan kommuner arbejder med at udvikle og styrke indsatsen.

Håbet er, at inspirationskataloget kan give fagprofessionelle og ledere inden for sundhedspleje, dagtilbud, skole og fritidsmiljøer indblik i, hvordan der med afsæt i både universelle indsatser og målrettede lokale indsatser, kan arbejdes med at styrke mere lighed i sundhed og trivsel blandt børn. Inspirationskataloget kan også inspirere til drøftelser i forvaltningens chefgrupper og i kommunalbestyrelsen.

×

Log ind