Ulighed i sundhed Afholdte temadage

Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage med fokus på, hvordan kommunens sundheds- og beskæftigelsesområde samarbejder om indsatser, der styrker ledige borgeres sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

Baggrund for temadagen

Borgernes fysiske og psykiske sundhed har betydning for deres muligheder for at kunne varetage et arbejde. Samtidig påvirker det også borgernes sundhed at have en manglende eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor et tæt samspil mellem borgerens sundhed og tilknytning til arbejdsmarked.

Mange kommuner har allerede erfaringer med samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet som helhedsorienterede indsatser, der fremmer borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny rapport udarbejdet af COWI kommunale erfaringer. Temadagen "Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed" har anvendt rapportens modeller og eksempler som afsæt for drøftelse af, hvordan indsatsen kan styrkes i egen kommune.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer til, hvordan ledige borgeres sundhed og arbejdsmarkedsparathed bliver styrket igennem et tættere samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet og for gennem samarbejdet at forebygge og eller afhjælpe, at borgenes sundhedsmæssige udfordringer kommer til at udgøre en barriere for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

På temadagen deltog sundhedskonsulenter og -koordinatorer med ansvar for sundhed på tværs og derudover relevante medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet, der sidder i koordinerende funktioner.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

 • Kommunale erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed – oplæg ved Helle Engelund, sektionsleder hos COWI
 • Korte oplæg fra kommuner, der har et godt samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet
 • Drøftelse af muligheder og barrierer i forhold til at styrke samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet
 • Drøftelse af deltagernes erfaringer med indsatser, der styrker borgens sundhed og arbejdsmarkedsparathed og muligheder for udvikling i egen kommune.

Materialer fra dagen

 • PDF

  Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med relevans for beskæftigelsesområdet

 • PDF

  Kommunale erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser oplæg v. Helle Engelund Cowi

 • PDF

  Rapport_Helhedsorienteret beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed Sundhedsstyrelsen 2019

 

×

Log ind