Ulighed i sundhed Afholdte temadage

Minikursus: Social ulighed i sundhed - bliv en bedre brobygger

Center for Forebyggelse i praksis, Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen har i samarbejde afholdt et to-dages kursus med inspiration til, hvordan du kan indtage rollen som brobygger og være med til at styrke samarbejdet om at mindske ulighed i sundhed på tværs i kommunen.

Baggrund for minikurset

Én ting er at have teoretisk viden om faktorer og årsager til social ulighed i sundhed. Noget andet er at have viden om, hvordan du får den viden i spil i praksis. Det forudsætter, at du er god til at sætte den politiske dagsorden og få social ulighed prioriteret, når der træffes politiske beslutninger for borgerens sundhed. Rollen som brobygger er også afgørende for at mindske ulighed i sundhed, da det kræver opmærksomhed på tiltag på tværs af alle kommunale forvaltningsområder og aktører. Her er det vigtigt med et styrket samarbejdet på tværs i kommunen og en tæt dialog med øvrige aktører for at mindske ulighed i sundhed.   

Formål og målgruppe

Sundhedsstyrelsen og KL udviklede i fællesskab med svenske og norske kolleger et handlingsorienteret kursus målrettet kommunerne i de tre lande. Et kursus som både tog udgangspunkt i den på daværende tidspunkt nyeste viden og kommunernes erfaringer/best practice.

Formålet var at give mulighed for at diskutere og lære af hinandens erfaringer på tværs af kommunerne.

På kurset deltog ledere og planlæggere med ansvar for folkesundhed samt planlæggere fra andre relevante forvaltningsområder.

Indhold

Kurset bestod af oplæg fra forskellige undervisere kombineret med gruppearbejde. Derudover var mindre hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler. Kurset kom omkring følgende:

Modul 1: Social ulighed i sundhed

Modul 2: Dagsordenfastsættelse

Model 3: Rollen som brobygger på sundhedsområdet

Modul 4: Interessentanalyse og -håndtering

Modul 5: Samarbejde og partnerskaber med andre aktører inden for og uden for kommunen

Materialer fra dagen

 • PDF

  Modul 1 - vidensgrundlag og kommunernes rolle

 • PDF

  Modul 2 - Agendasetting

 • PDF

  Modul 3 - Rollen som brobygger på sundhedsområdet

 • PDF

  Modul 4 - Interessehåndtering og kommunikationsplan

 • PDF

  Modul 5 - Om samarbejder i og uden for kommunen

×

Log ind