Tobak Fremme af rygestop og nikotinafhængighed

Unge og tobak. Hvordan kan fagpersoner og frivillige støtte unge til at blive nikotinfri?

Center for Forebyggelse har i samarbejde med Røgfri Fremtid afholdt virtuel temadag, der satte fokus på tobak, og hvordan unge kan blive fri af deres nikotinafhængighed.

Baggrund for temadagen

Temadagen tog afsæt i ny tobakslovgivning og havde fokus på nikotinafhængighed og på omgivelsernes betydning for et tobaksfrit ungeliv. Oplæggene gav et indblik i 1) unges rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne og i de sociale dynamikker, der er på spil; 2) den nikotinafhængighed, der er forbundet med at ryge, dampe og tage snus og hvad nikotin gør for hjerne og krop. 3) Hvordan fagpersoner kan støtte unge til at blive tobaksfri, og 4) hvor fagpersoner kan hente hjælp til det videre arbejde.

 Et par af hovedpointerne var: 

  • Tobak og nikotinholdige produkter, herunder snus er skadeligt, og der er brug for at voksne, der er i dialog med unge, tager ansvar for at støtte de unge til ikke at blive brugere af tobak og nikotinprodukter
  • Opgaven er at skabe en social kultur, der styrker trivsel og fællesskaber, men ikke er orienteret mod rygning og brug af tobak og øvrige nikotinprodukter 

På temadagen deltog skoleledere på grundskoler og 10. klassescentre, rektorer fra ungdomsuddannelser, teamledere, undervisere, trivselsvejledere, uddannelsesrådgivere, SSP konsulenter, pædagoger, forebyggende sygeplejersker, sundhedsplejersker, rygestoprådgivere samt sundhedskonsulenter i forvaltningen. Se eller gense nogle af oplæggene og find også PowerPoint præsentationer fra oplæggene herunder.

 Rødovre kommunes handleplan for Røgfri Fremtid

  • PDF

    Rødovre Kommune Handleplan_for_Roegfri_Fremtid_Roedovre_20202023.pdf

 Tidslinje over national handleplan mod børn og unges rygning

  • PDF

    Tidslinje over national handleplan mod børn og unges rygning.pdf

Temadag som led i partnerskabet Røgfri Fremtid

Den virtuelle temadag blev udbudt af Center for Forebyggelse i praksis som led i partnerskabet Røgfri Fremtid, som KL har været partner i siden 2017. Målet for partnerskabet Røgfri Fremtid er at Ingen børn og unge under 18 år og færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger i 2030. Bag partnerskabet står TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med en vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller udsættes for tobaksrøg. Læs mere om Røgfri Fremtid her.

×

Log ind