Tobak Fremme af røgfri miljøer

Røgfri byer og lokale partnerskaber

I november 2022 afholdte Center for Forebyggelse i praksis to temadage om røgfri byer og lokale partnerskaber

Baggrund for temadagen

De fleste kommuner har tilsluttet sig Røgfri Fremtid og mange samarbejder med lokale partnere om at skabe røgfri miljøer. Men hvad handler røgfri byer egentlig om, og hvordan udfylder kommunerne en rolle for at samle lokale partnere om den fælles vision?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen, i samarbejde med lokale partnere, kunne fremme røgfrie miljøer, forebygge rygestart og støtte rygere til at blive røgfri.

Målgruppen var ledere, planlæggere og konsulenter, der arbejder med kommunens tobaksforebyggelse.  

Indhold

Temadagen vekslede mellem følgende faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

 • Tobaksforebyggelsen på dagsordenen i kommuner, v. Center for Forebyggelse i praksis
 • Vision om røgfri byer med afsæt i erfaringer fra Røgfri Fremtid, v. Tenna Børsting Christiansen, Røgfri Fremtid
 • Odense Kommune fortæller om Røgfrit Odense og samarbejdet med lokale partnere, herunder virksomheder, arbejdspladser, ungdomsuddannelser og foreninger. Hvad lykkes vi med? v. Annette Holmboe Grinsted, Odense Kommune
 • Nye initiativer i Røgfri Fremtid, herunder røgfri udeservering, v. Andrea Stadill Glahn, Kræftens Bekæmpelse
 • Drøftelse i grupper. Deltagerne drøfter potentialer for at styrke indsatsen og samarbejde lokalt
 • Om udbygning af samarbejde med hospitaler om elektronisk henvisning til rygestoptilbud i kommuner, v. Stine Bjerrehus og Louise Højsager Persson fra Region Syddanmark (14.11) og Lotte Therkildsen fra Region Sjælland (21.11)
 • Borgeres brug af rygestoptilbud, rekruttering og markedsføring v. Caroline Brandt, Kræftens Bekæmpelse
 • Om potentialer i samarbejdet om henvisninger rygestoptilbud - internt og eksternt - og om fleksible rygestoptilbud til alle borgere, der ønsker hjælp, v. Center for Forebyggelse i praksis
 • Workshop: Hvordan kan vi bruge det vi har hørt til at styrke indsatsen i egen kommune? Hvad skal der til? v. Center for Forebyggelse i praksis
 • Det videre arbejde i egen kommune

Materialer fra dagen

 

 • PDF

  Handleplanskatalog til Fredericia for Livet.pdf

 • PDF

  Om dimensionering og rygestoptilbud, Kræftens Bekæmpelse.pdf

 • PDF

  Oplæg om røgfri byer og lokale parterskaber.pdf

 • PDF

  Region Syd, oplæg.pdf

 • PDF

  Røgfri fremtid, oplæg.pdf

 • PDF

  Røgfri udeservering, Kræftens Bekæmpelse.pdf

 • PDF

  Røgfrit Odense, oplæg.pdf

 • PDF

  VBA og elektroniske henvisninger, Region Sjælland.pdf

 

×

Log ind