Tobak Fremme af røgfri miljøer

Kom godt i gang med røgfri skoletid

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt et webinar i forbindelse med, at røgfri skoletid bliver obligatorisk fra skoleåret 2020/2021.

Baggrund for webinaret

Røgfri skoletid gøres obligatorisk for alle skoler i Danmark.

Med røgfri skoletid gør skolerne en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever der begynder at ryge, dampe eller snuse og styrker samtidig en social kultur, der er orienteret mod andre sundere fællesskaber.

En lang række skoler har allerede indført røgfri skoletid, så elever ikke må ryge i skoletiden - heller ikke, hvis de forlader skolens område. Dette bliver nu obligatorisk for alle skoler.

Med aftalen mellem Regeringen og KL og den efterfølgende lovgivning stilles der krav om at indføre røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler, m.v., der har optag af børn og unge under 18 år fra skoleåret 2020/2021.

Formål og målgruppe

Formålet med webinaret var at dele viden og erfaringer om, hvordan røgfri skoletid forberedes og udmøntes på skoler samt i fritids- og klubordninger.

Webinaret henvendte sig til kommunale forvaltninger, skoleledere samt fritidstilbuds- og klubledere.

Indhold

På webinaret kunne man høre om veje til et røgfrit ungeliv samt høre en forvaltningschef og skoleleder fortælle om deres proces med at revidere rygepolitik og indføre røgfri skoletid. De gav deres bud på forberedelse af lærere, elever og forældre og hvordan røgfri skoletid håndhæves samt, hvordan skole og fritids- og klubordninger kan samarbejde om at støtte op om den fælles vision om, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Webinaret bestod af oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og inspiration til opgaven på tværs af kommuner.

Materialer fra webinaret

×

Log ind