Tobak Forebyggelse af rygestart

Styrket tobaksforebyggelse - national handleplan og ny tobakslov på vej

Center for Forebyggelse har afholdt temadage (inklusiv et webinar), der satte fokus på kommunernes tobaksforebyggelse og national handleplan mod børn og unges rygning.

Baggrund for temadagen/webinaret

På temadagen satte vi fokus på udmøntning af den nationale handleplan mod børn og unges rygning og drøftede, hvordan nationale initiativer omsættes til praksis i kommunerne.

Fra den 1. januar 2021 bliver røgfri skoletid et lovkrav.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om samspillet mellem national handleplan mod børn og unges rygning og kommunernes tobaksforebyggelse. Hvad er status, hvilke rammer er tilstede i kommunen, og hvilke tilbud er til rådighed?

På temadagen/webinaret deltog ledere af kommunale sundhedscentre, sundhedskonsulenter, børne- og ungekonsulenter, sundhedsplejersker, SSP og andre relevante nøglepersoner i kommunerne.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

 • Oplæg om den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Hvilken betydning vil initiativerne få for den tobaksforebyggende indsats i kommunerne v Maria Ramskov Larsen, specialkonsulent i Center for Forebyggelse og Psykiatri, Sundheds- og Ældreministeriet og Hanne Vibjerg, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen
 • Pitch fra kommuner, der arbejder systematisk med tobaksforebyggelse
 • Drøftelse af hvordan indsatsen styrkes i egen kommune – udfordringer og potentialer.
  • røgfri skoletid på grundskole og ungdomsuddannelser
  • skærpet opmærksomhed på aldersgrænse på 18 år, markedsføring, smagsstoffer m.v.
  • hjælp til rygestop for socialt og økonomisk udsatte borgere

Materialer fra dagen

 • PPTX

  Oplæg_temadag om ny tobakslovgivning_270820.pptx

 • PDF

  Kræftens Bekæmpelses oplæg_260820.pdf

 • PDF

  K-Faktaark-roegfri-skoletid.pdf

 • PPTX

  Gladsaxe Kommune_Røgfri Skoletid.pptx

×

Log ind