Mental sundhed Fremme af mental sundhed

Veje til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt unge. Hvad kan kommunen gøre?

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i september til temadage, som sætter fokus på, hvad kommunen kan gøre for at skabe gode rammer om unges mentale sundhed og tage hånd om unge med tegn på mistrivsel.

Baggrund for temadagen

Tal fra Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse viser, at de fleste unge i Danmark har det godt. Men på trods af dette, er omfanget af mental mistrivsel og psykiske sygdomme hos danske unge været stigende de seneste år.

Mange kommuner har fokus på at fremme mental sundhed blandt unge både med grundskole og ungdomsuddannelser som arenaer. Temadagen tog afsæt i vidensbaserede anbefalinger, et nyt modeludviklingsprojekt og kommunernes egne erfaringer inden for tre indsatsområder: Indsatser, der fremmer trivsel for alle unge, indsatser rettet mod unge i risiko for at udvikle dårlig mental sundhed og indsatser rettet mod unge, der allerede oplever udfordringer.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at give inspiration og dele erfaringer om, hvad kommunen kan gøre for at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt unge i alderen 10-24 år. Hvad ved vi om virkningsfulde indsatser? Hvilke komponenter kan indgå i indsatsen? Og hvilken rolle kan kommunen spille for at styrke den mentale sundhed blandt unge?
Temadagen er målrettet ledere og konsulenter inden for kommunens skole-, sundheds-, social- og fritidsområde.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

 • Oplæg om fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge – hvad kan kommunerne gøre? Med afsæt i rapporten Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år, Vidensråd for forebyggelse fra 2020. v. Overlæge Pia Jeppesen, forskningsleder, Region Hovedstadens Psykiatri og Katrine Finke, sekretariatschef Vidensråd for Forebyggelse
 • Oplæg om indsatsen og samarbejde mellem kommune og erhvervsuddannelse v. Lene Winther Ringgaard, Projektkoordinator, og Charlotte Demant Klinker, Seniorforsker, Steno Diabetes Center Copenhagen

 • Oplæg om ABC for mental sundhed blandt unge v. Center for Forebyggelse i praksis KL

 • Kommunale eksempler på hvordan kommunen arbejder med flerstrengede ungeindsatser. D 22. september V/ Roskilde Kommune og d. 11. oktober V/ Silkeborg Kommune

 • Workshop: Hvad kan kommunen gøre med afsæt i de virkningsfulde indsatser og komponenter, som dagen har belyst? v. Center for Forebyggelse i praksis

Materialer fra dagen

 • PDF

  Charlotte Klinker oplæg 1110 2021.pdf

 • PDF

  STICKE_A5_final.pdf

 • JPG

  Kortlægning af indsatser d.11.10.21.jpg

 • PDF

  Oplæg om mental sundhed og unge_Center for forebyggelse i praksis 11_10_21.pdf

 • PDF

  Vidensrå for Forebyggelse_ Mental Sundhed og sygdom 0-24 år CFP 11.10. 2021.pdf

×

Log ind