Mange kommuner styrker i disse år indsatsen for at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne inden for tre områder: Indsatser, der fremmer trivsel for alle, indsatser rettet mod mennesker i risiko for at udvikle dårlig mental sundhed og indsatser rettet mod mennesker, der allerede oplever udfordringer. Center for Forebyggelse i praksis formidler aktuel viden om mental sundhed og sygdom hos børn, unge og voksne og understøtter kommunernes arbejde med at skabe gode rammer for borgernes mental sundhed.

 

×

Log ind